Ars Viva. La nova escola de música de Barcelona

Som un equip de professors dinàmic, amb una sòlida formació i àmplia experiència docent. Oferim un ensenyament musical personalitzat i adequat a les preferències i objectius d’aprenentatge de cada persona. Ens adaptem a les necessitats educatives dels més petits així com a les de joves i adults i estem sempre oberts a la comunicació amb l’alumne i la seva família.

Estem implicats i compromesos amb l’ensenyament de la música, ja no només perquè sigui per a nosaltres un mitjà de vida, sinó especialment perquè la valorem com una aportació fonamental a la formació integral de les persones. Això fa que ens esforcem cada dia per fer millor la nostra feina i arribar millor als nostres alumnes, des d’un sentit de responsabilitat i compromís que ens caracteritza a cada un dels professors per separat i com a grup.

D’altra banda, els professors d’Ars viva també som músics en actiu i promovem que el nostre alumnat, a més d’aprendre, posi en pràctica els seus coneixements i habilitats i també comparteixi la seva música amb els altres. A Ars Viva la música està viva.

Els nostres professors

Oferta d'instruments

Descobrint la música